Parametrisch-App

Met behulp van de App Parametrisch kunnen grafieken worden gedefinieerd door middel van parametrische representatie.

In de Symbool-view kunnen de x / y-coördinaten worden gedefiniëerd als een functie van de parameter T en kan kunnen de kleuren voor de grafiek worden ingesteld. De benodigde functies kunnen worden geactiveerd door ze aan te kruisen.

In de Plot-view wordt de grafiek weergegeven. Door het aanraken van de multi-touch display, kan de grafiek willekeurig worden aangepast. Een zoom-functie is beschikbaar via de toetsen + en -.

In de Num-view kun je voor elke parameter T de overeenkomstige x / y-coördinaten weergeven. Met een snelle beweging van de vinger op de multi-touch display kun je comfortabel bladeren door de waardetabellen.