Numerieke Home-omgeving

In de home omgeving, worden alle getallen numeriek geïnterpreteerd en alle berekeningen numeriek uitgevoerd. Voor de berekeningen zijn zowel de "tekst boek"-modus en de HP-typische "RPN" invoermethode beschikbaar.

Meer dan honderd wiskundige functies zijn reeds beschikbaar direct vanaf het toetsenbord.
Veel andere wiskundige functies zijn beschikbaar in het Math Menu, dat is verdeeld in een aantal secties:

 • Getal:
  Getallen afronden.
 • Rekenen:
  Bereken maximum, minimum, het verdelen radicalen en percentages.
 • Complexe getallen:
  Berekenen reëel deel, imaginair, geconjugeerd, argumenten en eenheid vectoren.
 • Goniometrische functies:
  CSC, ACSC, SEC, ASEC, COT, ACOT.
 • Hyperbolische functies:
  SINH, ASINH, COSH, ACOSH, TANH, ATANH.
 • Waarschijnlijkheid:
  het berekenen van faculteiten, combinaties, permutaties, willekeurige getallen en waarschijnlijkheden voor de normale, binomiale en Poisson verdelingen. 
 • Lijsten en matrices:
       Lijsten maken (of matrices) en uit te voeren functies op deze lijsten (of matrices).