Trigometrische Onderzoeker-App

De onderzoeks app voor trigonometrische functies kan worden gebruikt om de onderlinge relaties tussen zelfstandig termijn en grafiek van een sinus of cosinusfunctie te analyseren.

In het midden van de toepassing kan het uiterlijk en de positie van de uitgang grafiek (onderbroken) worden bekeken en gewijzigd om tegelijkertijd de effecten op de parameters van de functionele vergelijking in het bovenste gedeelte van de app te observeren. Ondertussen, in het bovenste deel van de app, kun je de parameters van de functionele vergelijking te veranderen en tegelijkertijd de effecten op de functie grafiek in het midden van de app observeren.