Kwadratische onderzoeker-App

Met de onderzoeks app voor kwadratische functies, kunnen onderlinge relaties tussen termijn en grafiek van een kwadratische functie onafhankelijk worden geanalyseerd.

In de linker helft van het tweedelige applicatie kan het uiterlijk worden aangepast en vindt de verandering plaats van de standaard parabool (onderbroken) en tegelijkertijd kun je de effecten op de parameters van de parabolische vergelijking in de rechterhelft van de app observeren. Rechts van de app zijn de parameters van de parabolische vergelijking en tegelijkertijd de effecten op de functie grafiek in de linker helft van de app te observeren. in beide gevallen wordt de gevormde parabolische vergelijking, de waarde van de discriminant en eventueel het nulpunt (en) van het overeenkomstige functie  getoond in de onderste helft van de app.