Lineaire Onderzoeker-App

Met de onderzoeks app voor lineaire functies, kunnen onderlinge relaties tussen termijn en grafiek van een lineaire functie onafhankelijk worden geanalyseerd.

In de linker helft van de tweedelige app de is de locatie van de startlijn verandering weer te geven (stippellijnen) en tegelijkertijd worden de effecten op de parameters van de lineaire vergelijking in de rechter helft van de app geobserveerd. Omgekeerd, in de rechter helft van de app de parameters van de lineaire vergelijking en tegelijkertijd rekening met de gevolgen voor de situatie van de rechte lijn in de linker helft van de app. In beide gevallen zijn de raakvlakken weergegeven de x- en y-as respectievelijk de onderste helft van de applicatie indien nodig.