Oplossings-App

Met de Oplossing-App kunnen individuele of gerelateerde vergelijkingen gemakkelijk worden opgelost. Dit proces kan zo vaak als nodig herhaald worden, met een wijziging in waarde van één of meer variabelen in de vergelijking of de vergelijking kan worden opgelost voor een andere variabele.

Voorbeeld: We kijken naar het volume V van een rechte cirkelvormige cilinder met een hoogte H = 10 m en een oppervlakte van m = 25 m, die betrekking heeft op het mantelvlak en het volume V m: m = 2 · π · R · H en V = R · R · π · H (R = radius en h = hoogte van de cilinder).

In de Symbool-view kunnen de formules voor de oppervlakte en het volume worden ingevoerd en Vergelijking 1 worden geactiveerd.

In de Num-view worden de waarden ingevoerd, de variabele R gekozen en de waarde ervan wordt berekend met behulp van de "Oplossen" knop.

Na het schakelen naar de Symbool-view wordt Vergelijking 1 uitgeschakeld en Vergelijking 2 ingeschakeld.

In de Num-view zijn de hoogte en de straal R zoals eerder bepaald reeds beschikbaar. Oplossen voor V leidt tot het gewenste resultaat.