Inferentie-App

Bij toepassing van verklarende statistiek kan gemakkelijk parameter π die een parameter μ bepaald met bekende of onbekende σ en de corresponderende gemiddelde verschillen betrouwbaarheidsintervallen en hypothese testen worden uitgevoerd (z-test, t-test).

Betrouwbaarheidsinterval - Voorbeeld: Bij een monster (n = 16, gemiddelde 19 σ = 5, 0,95 betrouwbaarheidsniveau) wordt een interval schatting uitgevoerd. Na het invoeren van de initiële waarden, kan het resultaat grafisch of numeriek worden weergegeven.

Hypothese testen - Toepassing voorbeeld: Bij een monster (n = 16, gemiddelde 19 σ = 5, de nulhypothese μ <20 significantieniveau 0,05) moet een hypothese test worden uitgevoerd. Na het invoeren van de initiële waarden, kan het resultaat grafisch of numeriek worden weergegeven.