2Var Statistieken-App

De app voor de bivariate beschrijvende statistiek (2Var Statistieken App) kan worden gebruikt om op een eenvoudige manier correlaties tussen twee datasets te analyseren .

In de Num-view worden de kenmerken van twee functies in de kolommen C1 en C2 ingevoerd.

Na het indrukken van de Stats toets worden belangrijke statistische indicatoren zoals het aantal data, covariantie, correlatiecoëfficiënt of determinatiecoëfficiënt getoond.

In de Symbool-view wordt de gewenste regressiemodel geselecteerd (lineair, kwadratisch, kubisch, exponentieel, logaritmisch, etc.) en de overeenkomstige functie termijn kan worden weergegeven.

In de Plot-view worden de data punten en de geselecteerde regressiegrafiek geïllustreerd.