1var. Statistieken-App

Met de toepassing van de univariate beschrijvende statistiek (1Var app) kunnen statistische gegevens grafisch worden voorbereid op een eenvoudige manier of gekenmerkt door statistische cijfers.

In de Num-view wordt de statistische informatie in de kolom D1 ingevoerd. Zoals in het bovenstaande voorbeeld, kunnen de karakteristieke waarden in de kolom D1 en de bijbehorende frequenties alternatief in de kolom D2 worden ingevoerd.

In de Plot -view worden de gegevens grafisch weergegeven. Er zijn onder andere, de volgende grafieken beschikbaar:

  • histogram
  • boxplot
  • lijngrafiek
  • kolom
  • Grafiek
  • Pareto-diagram

Na het intoetsen van de Stats-knop kunnen de statistische verhoudingen worden weergegeven:

  • Aantal data
  • minimum, maximum
  • kwantielen, mediaan 
  • som van de kwadraten van de gegevens van gemiddelde standaardafwijking standaardfout