Spreadsheet-App

De spreadsheet applicatie biedt de gebruiker alle functies van PC's voor spreadsheets. Dit is vooral nuttig bij het begrijpen van numerieke of iteratieve algoritmes waarmee bijvoorbeeld het Eulergetal e geleidelijk kan worden berekend π de cirkel of nummer. Andere voorbeelden van toepassingen zijn Newton benaderingsmethode of de Euclidische algoritme.

De bijgaande spreadsheet toont het  Reiger algoritme voor het berekenen van de vierkantswortel van 5 met een initiële waarde 2.