HP Prime

New Body, New Brain

De HP Prime is een totale vernieuwing op het gebied van grafische rekenmachines. Met een totaal nieuw en modern uiterlijk van geborsteld aluminium en een 3.5" 16-bit kleuren touchscreen.

De HP Prime is een grafische rekenmachine die aansluit bij deze tijd. Op de markt gekomen in 2015, met recente onderdelen. Superieur aan alle andere machines die een update van een ouder model zijn en voortborduren op oude technologie. Dit alles maakt de Prime de best beschikbare grafische rekenmachine voor de moderne leerling!

Universeel en krachtig.
Met de HP Prime kunnen problemen worden bewerkt vanuit een verscheidenheid aan toepassingsgebieden. Dit omvat ook een krachtig CAS systeem, een functioneel dynamische meetkundesoftware, een handige spreadsheet en een verscheidenheid aan andere toepassingen. 

Flexibel en communicatiefKleurrijk, multi-touch en intuïtief.

Functionele diversiteit wordt gecombineerd met een geraffineerd design, een intuïtief besturingssysteem en eigentijdse en geavanceerde multi-touch technologie, om wiskunde te voelen en te herontdekken.

De mogelijkheid om te communiceren met andere HP Prime rekenmachines (via een meegeleverde kabel, zodat het voor de docent duidelijk waarneembaar is), het systeem voor een meting, de geïntegreerde examen mode en de HP Prime emulator voor PC bieden een enorme uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden.

Goedkeuring Eindexamens.
De HP Prime is goedgekeurd door het CVTE voor eindexamengebruik bij de examens HAVO (2017)en VWO (2018) en mag dus in het voorgezet onderwijs gebruikt worden.

Zie voor de officiële pagina van het CVTE hier of download de Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2017 en 2018 hier

Praktische multi-touch display

Als een van de eerste grafische rekenmachines , beschikt de HP Prime over een 3,5 -inch multi - touch-enabled kleurenscherm dat reageert op aanraking met een vinger , wat betekent dat alle functies van de HP Prime kunnen worden geactiveerd door kort het scherm aan te raken. HP presenteert een rekenmachine met een handig besturingssysteem: veel mensen zijn al vertrouwd met smartphones of tablets. De voordelen van multi - touch technologie kan worden gezien in vele opzichten:
 

 • Grafieken of diagrammen kunnen voor verdere analyse worden bewogen door een vinger gebaar . Dit elimineert het vervelende navigeren door bedieningstoetsen .
   
 • Door het scherm aan te raken kunnen geometrische constructies worden geproduceerd als op een tekenblad. De trek- modus kan direct worden uitgevoerd met een vinger beweging in alle richtingen .
   
 • De toetsen van de rekenmachine worden aangevuld met gewenste menu velden die onderin het scherm verschijnen, afhankelijk van de context. Door het aanraken van een weergegeven menu veld , wordt de bijbehorende functie uitgevoerd.
Het toevoegen van tekstbestanden en zoeken.
Op de HP Prime is het mogelijk om tekstbestanden ( in een HP formaat ) toe te voegen. Het geheugen wissen verwijdert deze documenten, zodat ze niet gebruikt kunnen worden tijdens de examens en tests. Dit geldt voor alle door de gebruiker toegevoegde content.

Duidelijke bediening

De HP Prime is uitgerust met een helder bedieningsconcept. Deze bestaat uit drie basiscomponenten, die kunnen worden geopend met de toetsen Apps, Home en CAS.
 

 •      Apps-Omgeving

     In de Apps-omgeving is een verscheidenheid aan toepassingen beschikbaar die taken gevisualiseerd en oplossen met behulp van een verscheidenheid van wiskundige en wetenschappelijke disciplines kunnen makenAlle applicaties worden bestuurd door de Symb, Plot en Num toetsen.

 •      Home-Omgeving

In de thuisomgeving, gedraagt de HP Prime zich als een gewone rekenmachine, wat betekent dat de resultaten numeriek worden berekend.

 •      CAS-Omgeving

In de CAS-omgeving, is het Computer Algebra System actief, wat betekent dat alle berekeningen symbolisch worden verwerkt.


Numerieke Home-omgeving

In de home omgeving, worden alle getallen numeriek geïnterpreteerd en alle berekeningen numeriek uitgevoerd. Voor de berekeningen zijn zowel de "tekst boek"-modus en de HP-typische "RPN" invoermethode beschikbaar.

Meer dan honderd wiskundige functies zijn reeds beschikbaar direct vanaf het toetsenbord.
Veel andere wiskundige functies zijn beschikbaar in het Math Menu, dat is verdeeld in een aantal secties:

 • Getal:
  Getallen afronden.
 • Rekenen:
  Bereken maximum, minimum, het verdelen radicalen en percentages.
 • Complexe getallen:
  Berekenen reëel deel, imaginair, geconjugeerd, argumenten en eenheid vectoren.
 • Goniometrische functies:
  CSC, ACSC, SEC, ASEC, COT, ACOT.
 • Hyperbolische functies:
  SINH, ASINH, COSH, ACOSH, TANH, ATANH.
 • Waarschijnlijkheid:
  het berekenen van faculteiten, combinaties, permutaties, willekeurige getallen en waarschijnlijkheden voor de normale, binomiale en Poisson verdelingen. 
 • Lijsten en matrices:
       Lijsten maken (of matrices) en uit te voeren functies op deze lijsten (of matrices).

Symbolische CAS-omgeving

In de CAS-omgeving , worden alle cijfers en alle rekenkundige bewerkingen symbolisch geïnterpreteerd.

Sommige van de meer dan honderd CAS functies zijn reeds rechtstreeks via het toetsenbord . Veel andere functies zijn te vinden in het CAS menu , dat is verdeeld in verschillende secties:

 • Algebra:
  Vereenvoudigen, samenvatten, vermenigvuldigen, factoring, ontmanteling van rekenkundige expressies.
 • Analysis:
  Vorm van afgeleiden, integralen , differentiaaloperatoren , limieten , sommen , Laplace en Fourier -transformaties.
 • Solve:
   Het oplossen van vergelijkingen en differentiaalvergelijkingen.
 • Converting:
  Schakel de kracht en trigonometrische principes in om uitdrukkingen te berekenen..
 • Number theory:
  Divider , ggd , kgv , priemontbinding , priemgetal , Euclidische algoritme modulo berekening.
 • Polynomials:
  Nullen , verdelers , factorisatie , ggd , kgv , Euclidische algoritme , Groebner basis , hermite , Lagrange , Laguerre , Legendre , Chebyshev polynomen.
 • Graphing:
  Functies in een en twee variabelen , impliciete functies , richting velden , isolijnen.


Dataloggen op de HP Prime

De HP StreamSmart 410 helpt studenten wiskunde en wetenschap te visualiseren door resultaten uit experimentenin real time te streamen. Breng experimenten tot leven met de HP StreamSmart 410.
 
 
Ontworpen voor gebruik in wiskunde en wetenschapklassen, verbindt de HP StreamSmart 410 real-world gegevens met de grafische rekenmachine van de leerling, met nauwkeurige en directe real-time streaming. Geschikt voor gebruik in een breed scala van onderwerpen, zoals: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, statistiek, aardrijkskunde, milieu-wetenschap, fysieke wetenschap, en fysica
 
Niet meer op de resultaten wachten
Kijk en leer met real-time verzamelen van gegevens. Leren wordt spannend als u tegelijkertijd maximaal 4 datastromen kunt vastleggen (beweging, geluid, temperatuur, licht, etc.) en zie de resultaten in real time - zonder enige vertraging!
• Snel verzamelen van gegevens met een snelheid van 5.000 stuks of meer samples per seconde
• Identificeert en selecteert automatisch het type sensor meeteenheid en optimale schaling
• Zoom in of uit op de datastromen in real time
• Ondersteunt data-streaming, data logging, selectie van evenementen en evenementen met ingang
 
Kijk en leer met real-time verzamelen van gegevens als het zich voordoet. Learning Wordt spannend als u tegelijkertijd maximaal kunt vastleggen vier datastromen (beweging, geluid, temperatuur, licht, etc.) en zie de resultaten in real time - zonder enige vertraging!
• snel verzamelen van gegevens met een snelheid van 5.000 stuks of meer samples per seconde 1
• Identificeert en selecteert automatisch het type sensor meeteenheid en optimale schaling
• Zoom in of uit op de datastromen in real time
• Ondersteunt data-streaming, data logging, selectie van evenementen en evenementen met ingang
Kijk en leer met real-time verzamelen van gegevens als het zich voordoet. Learning Wordt spannend als u tegelijkertijd maximaal kunt vastleggen vier datastromen (beweging, geluid, temperatuur, licht, etc.) en zie de resultaten in real time - zonder enige vertraging!
• snel verzamelen van gegevens met een snelheid van 5.000 stuks of meer samples per seconde 1
• Identificeert en selecteert automatisch het type sensor meeteenheid en optimale schaling
• Zoom in of uit op de datastromen in real time
• Ondersteunt data-streaming, data logging, selectie van evenementen en evenementen met ingang
Gebruik met de HP Prime Graphing Calculators (G8X92AA) en Fourier data sensoren
• Ontworpen voor gebruik met de HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA) en de Fourier meetsensoren
• Exporteer geselecteerde data naar de HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA) voor verdere analyse 
 
Start experimenten snel en gemakkelijk
• Zeer kleine en ultra-draagbare oplossing
• Zendt automatisch de verzamelde data naar de ingebouwde analyse-tool. Niet nodig een nieuwe set te leren.
 
 
 
Part number NW278AA
Usage
Ideal for
Math, Science, Pre-Algebra, Algebra, Trigonometry / Pre-Calculus, Calculus, Statistics, Earth Science, Environmental
Science, Physical Science, Physics, Biology, and Chemistry
Supported Calculators HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA)
Mechanical
Channels 4 x 8-pin mini-DIN ports
Supported Sensors 40+ sensors from Fourier2
Connectivity
Mini to micro USB cable: connects to the HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA) Micro-USB port
Mini to standard USB cable: connects to a standard USB port
Stream rate 5,000 and more samples/sec maximum real-time rate1
Features
Device
LED activity indicator light
All ports accept either digital or analog sensors
Plug-and-play operation on compatible Fourier sensors
Power
Battery Rechargeable Li-ion 3.7V battery
Dimensions and weight
Weight 150 g (5.3 oz)
Dimensions (L x W x D) 10 x 8.7 x 2.4 cm (3.94 x 3.43 x 0.94 in)
Material Plastic
What’s included
Warranty 1 year (may vary by region)
What’s in the box
HP StreamSmart 410, user manual (availability varies per
of analysis toolsddddddddfgd experiment results by streaming data in real time.
Make experiments come alive with the HP StreamSmart 410
Designed for use in math and science classes, the StreamSmart 410 connects real-world data to
a student’s graphing calculator, with accurate and immediate real-time streaming.
Suited for use in a wide range of subjects, including: math, science, pre-algebra, algebra,
trigonometry/pre-calculus, calculus, statistics, earth science, environmental science, physical
science, physics, biology, and chemistry.
No waiting around to see results
• Watch and learn with real-time data collection as it occurs. Learning becomes exciting when
you can capture up to four streams of data (motion, sound, temperature, light, etc.) and
simultaneously see the results in real time – without any delays!
• Easily collect data points at rates of 5,000 or more samples per second1
• Identifies sensor type automatically and selects unit of measurement and optimal scaling
• Zoom in or out on the data streams in real time
• Supports data streaming, data logging, selection of events, and events with entry
Use with HP Prime Graphing Calculators (G8X92AA) and Fourier data sensors
• Designed for use with the HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA) and Fourier2 measurement
sensors
• Export selected data to the HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA) for further analysis
Set up experiments quickly and easily
• Solution is small and ultra-portable
• Automatically sends the collected data to the built-in analysis tool. No need to learn a new set
of analysis toolsvisualize experiment results by streaming data in real time.
Make experiments come alive with the HP StreamSmart 410
Designed for use in math and science classes, the StreamSmart 410 connects real-world data to
a student’s graphing calculator, with accurate and immediate real-time streaming.
Suited for use in a wide range of subjects, including: math, science, pre-algebra, algebra,
trigonometry/pre-calculus, calculus, statistics, earth science, environmental science, physical
science, physics, biology, and chemistry.
No waiting around to see results
• Watch and learn with real-time data collection as it occurs. Learning becomes exciting when
you can capture up to four streams of data (motion, sound, temperature, light, etc.) and
simultaneously see the results in real time – without any delays!
• Easily collect data points at rates of 5,000 or more samples per second1
• Identifies sensor type automatically and selects unit of measurement and optimal scaling
• Zoom in or out on the data streams in real time
• Supports data streaming, data logging, selection of events, and events with entry
Use with HP Prime Graphing Calculators (G8X92AA) and Fourier data sensors
• Designed for use with the HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA) and Fourier2 measurement
sensors
• Export selected data to the HP Prime Graphing Calculator (G8X92AA) for further analysis
Set up experiments quickly and easily
• Solution is small and ultra-portable
• Automatically sends the collected data to the built-in analysis tool. No need to learn a new set
of analysis tools

Krachtig plotten

Om aan te geven wat de Prime kan met uitgebreide functies, is er een plot-gallerij toegevoegd. Hier een aantal voorbeelden uit deze gallerij:

   

1.       Open de Geavanceerde grafieken App

2.       Voer X=Y in

3.       Druk op 

4.       Druk op 

5.       Kies dan optie 5: 


Draadloze communicatie

Met de HP Wireless Kit** heeft de docent de controle over de communicatie mogelijkheden. Het wordt kinderlijk eenvoudig om bestanden versturen en op te halen, schermen van leerlingen te bekijken (allemaal tegelijk of er een vergroten zodat de hele klas dit scherm via projectie kan zien) en eventueel in een keer alle machines in de examen mode vastzetten. Dit draadloze netwerk werkt verbluffend eenvoudig en kan voor een bescheiden bedrag door de school worden aangeschaft.

Er kan niet geschakeld worden naar een ander draadloos netwerk wanneer de examen mode eenmaal is geactiveerd. De Wireless Kit wordt geleverd als set van 1 antenne met 30 dongels, maar kan desgewenst uitgebreid worden met meer dongels, voor meer machines. Elke antenne werkt gegarandeerd met 60 dongels en per computer kunnen meerdere antennes worden aangesloten, afhankelijk van het aantal USB poorten. Let wel dat de snelheid van het werken omlaag kan gaan bij het toevoegen van meer rekenmachines.

Het aansluiten van de HP Prime Wireless Kit voor gebruik in het klaslokaal is snel en makkelijk. Volg de onderstaande stappen om te starten.

 

**Wireless Kit moet apart worden aangeschaft