De oplossings-app zorgt voor gemakkelijk oplossen van verscheidene vergelijkingen.

Oplossings-App

Met de Oplossing-App kunnen individuele of gerelateerde vergelijkingen gemakkelijk worden opgelost. Dit proces kan zo vaak als nodig herhaald worden, met een wijziging in waarde van één of meer variabelen in de vergelijking of de vergelijking kan worden opgelost voor een andere variabele.

Voorbeeld: We kijken naar het volume V van een rechte cirkelvormige cilinder met een hoogte H = 10 m en een oppervlakte van m = 25 m, die betrekking heeft op het mantelvlak en het volume V m: m = 2 · π · R · H en V = R · R · π · H (R = radius en h = hoogte van de cilinder).

In de Symbool-view kunnen de formules voor de oppervlakte en het volume worden ingevoerd en Vergelijking 1 worden geactiveerd.

In de Num-view worden de waarden ingevoerd, de variabele R gekozen en de waarde ervan wordt berekend met behulp van de "Oplossen" knop.

Na het schakelen naar de Symbool-view wordt Vergelijking 1 uitgeschakeld en Vergelijking 2 ingeschakeld.

In de Num-view zijn de hoogte en de straal R zoals eerder bepaald reeds beschikbaar. Oplossen voor V leidt tot het gewenste resultaat.


Lineaire oplosser-App

De Lineaire Oplossing App maakt het oplossen van lineaire systemen van vergelijkingen met twee vergelijkingen en twee onbekenden en drie vergelijkingen en drie onbekenden mogelijk. Om dit te doen, bepaal je eerst of het een systeem van lineaire vergelijkingen is in 2 × 2 vorm of 3 × 3. Daarna voer je de coëfficiënten dienovereenkomstig in. Na elke coëfficiënt invoer worden mogelijke oplossingen van het lineaire systeem gelijktijdig getoond.


Driehoeksoplosser-App

Met behulp van de Driehoeksoplosser App kunnen de maten van een driehoek worden berekend is (tot onduidelijkheden), waar drie bepaalde factoren zijn gegeven. Te kiezen is uit de zes stukken van de vaststelling van een driehoek (drie zijden en drie hoeken, bijvoorbeeld de zijkanten van a = b = 4 en 5, en de hoek B = 60 °) Drie waarden worden ingevoerd, en de Driehoeksoplosser doet de rest. Vervolgens bij onbekend (bijvoorbeeld de hoek A) en geselecteerd op basis van het "oplossen" knop berekent de waarde (indien aanwezig). Op hetzelfde moment dat de resterende onbekende grootheid berekend is. Dit proces kan worden herhaald zo vaak als nodig waarbij de waarde van één of meer variabelen kunnen worden gewijzigd of beëindigd door een andere variabele.


Financieel-App

De Finance App kan financiële wiskundige taken oplossen op het gebied van samengestelde interest, afschrijvingen, pensioen en de berekening van lijfrentes simpelweg oplossen.
 
Voorbeeld: Er zal €3000 worden gezet op een spaarrekening met een jaarlijkse rente van 3%, maandelijks samengesteld. Hoeveel euro moet er maandelijks worden gestort, om een bedrag van €15,000 hebben na 5 jaar (60 maanden)?
Oplossing: Na het invoeren van de gegevens in de Finance App klik je op de knop 'Oplos.' bij de "PMT" om het resultaat (€ 178,12) te vinden. Natuurlijk kunnen de waarden ook worden berekend en ingesteld op andere determinanten.