De statistiek apps helpen met het visualiseren en analyseren van statistische data en verzamelde waarden.

1var. Statistieken-App

Met de toepassing van de univariate beschrijvende statistiek (1Var app) kunnen statistische gegevens grafisch worden voorbereid op een eenvoudige manier of gekenmerkt door statistische cijfers.

In de Num-view wordt de statistische informatie in de kolom D1 ingevoerd. Zoals in het bovenstaande voorbeeld, kunnen de karakteristieke waarden in de kolom D1 en de bijbehorende frequenties alternatief in de kolom D2 worden ingevoerd.

In de Plot -view worden de gegevens grafisch weergegeven. Er zijn onder andere, de volgende grafieken beschikbaar:

  • histogram
  • boxplot
  • lijngrafiek
  • kolom
  • Grafiek
  • Pareto-diagram

Na het intoetsen van de Stats-knop kunnen de statistische verhoudingen worden weergegeven:

  • Aantal data
  • minimum, maximum
  • kwantielen, mediaan 
  • som van de kwadraten van de gegevens van gemiddelde standaardafwijking standaardfout

2Var Statistieken-App

De app voor de bivariate beschrijvende statistiek (2Var Statistieken App) kan worden gebruikt om op een eenvoudige manier correlaties tussen twee datasets te analyseren .

In de Num-view worden de kenmerken van twee functies in de kolommen C1 en C2 ingevoerd.

Na het indrukken van de Stats toets worden belangrijke statistische indicatoren zoals het aantal data, covariantie, correlatiecoëfficiënt of determinatiecoëfficiënt getoond.

In de Symbool-view wordt de gewenste regressiemodel geselecteerd (lineair, kwadratisch, kubisch, exponentieel, logaritmisch, etc.) en de overeenkomstige functie termijn kan worden weergegeven.

In de Plot-view worden de data punten en de geselecteerde regressiegrafiek geïllustreerd.


Inferentie-App

Bij toepassing van verklarende statistiek kan gemakkelijk parameter π die een parameter μ bepaald met bekende of onbekende σ en de corresponderende gemiddelde verschillen betrouwbaarheidsintervallen en hypothese testen worden uitgevoerd (z-test, t-test).

Betrouwbaarheidsinterval - Voorbeeld: Bij een monster (n = 16, gemiddelde 19 σ = 5, 0,95 betrouwbaarheidsniveau) wordt een interval schatting uitgevoerd. Na het invoeren van de initiële waarden, kan het resultaat grafisch of numeriek worden weergegeven.

Hypothese testen - Toepassing voorbeeld: Bij een monster (n = 16, gemiddelde 19 σ = 5, de nulhypothese μ <20 significantieniveau 0,05) moet een hypothese test worden uitgevoerd. Na het invoeren van de initiële waarden, kan het resultaat grafisch of numeriek worden weergegeven.


DataStreamer-App

Met de Data Streamer App kunnen meetgegevens worden opgenomen en in combinatie met de interface "HP Smart Stream" en diverse sensoren worden geanalyseerd.

Voor de opname van metingen zijn meer dan 50 Fourier sensoren op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om afstanden, licht, temperatuur, volume, gasdruk, gewicht, kracht, pH mesure, magnetische velden en veel meer te meten . De Fourier-sensoren worden aangesloten op de HP SmartStream welke is aangesloten op de HP Prime via een USB-kabel. De verzamelde gegevens worden overgedragen in real time op de HP Prime en daar opgeslagen. De gegevens kunnen bijvoorbeeld met behulp van statistische applicaties numeriek en grafisch worden geanalyseerd. Dit maakt de combinatie van de HP Prime en de HP SmartStream samen met de Fourier-sensoren een mobiel mini-lab en roept de geest van onderzoek en cross-disciplinair en ideologisch onderwijs mogelijkheden op.

De Fourier sensoren worden in Nederland geleverd door: